©2016 zimka.eu
Krátký životopis Láska k prírode sa u neho prebudila v čase, keď sa presťahoval z rodných Košíc do malej dedinky ležiacej uprostred polí, lesov a lúk, do dedinky Vyšný Slavkov. Pri dlhých prechádzkach lesom, pozorovaním okolitej fauny a flóry, v tomto malebnom kraji na Spiši, mu spoločnosť robili ceruza a výkres, neskôr aj verný psík Laky. Takto vznikali prvé skice a rodila sa nesmierna láska k prírode. Prvý krát vystavoval v Kežmarku, roku 2001, kde si odniesol diplom. Po ďalšej výstave v Spišskom podhradí, sa prezentoval svojou tvorbou v mestečku Lipany, kde o ňom napísali ako o zručnom maliarovi s veľkou dávkou zmyslu pre realitu. Po presťahovaní do svojho terajšieho bydliska - do Giraltoviec, kde si našiel svoju životnú partnerku, mu aj tu splnili jeho prianie vystavovať a ukazovať tunajším ľudom krásy prírody jeho cítením a vnímaním. Tak nasledovala ďalšia, súťažná výstava neprofesionálnej tvorby, vo Svidníku, kde získal prvenstvo.
©2016 zimka.eu
Krátký životopis Láska k prírode sa u neho prebudila v čase, keď sa presťahoval z rodných Košíc do malej dedinky ležiacej uprostred polí, lesov a lúk, do dedinky Vyšný Slavkov. Pri dlhých prechádzkach lesom, pozorovaním okolitej fauny a flóry, v tomto malebnom kraji na Spiši, mu spoločnosť robili ceruza a výkres, neskôr aj verný psík Laky. Takto vznikali prvé skice a rodila sa nesmierna láska k prírode. Prvý krát vystavoval v Kežmarku, roku 2001, kde si odniesol diplom. Po ďalšej výstave v Spišskom podhradí, sa prezentoval svojou tvorbou v mestečku Lipany, kde o ňom napísali ako o zručnom maliarovi s veľkou dávkou zmyslu pre realitu. Po presťahovaní do svojho terajšieho bydliska - do Giraltoviec, kde si našiel svoju životnú partnerku, mu aj tu splnili jeho prianie vystavovať a ukazovať tunajším ľudom krásy prírody jeho cítením a vnímaním. Tak nasledovala ďalšia, súťažná výstava neprofesionálnej tvorby, vo Svidníku, kde získal prvenstvo.
©2016 zimka.eu
Krátký životopis Láska k prírode sa u neho prebudila v čase, keď sa presťahoval z rodných Košíc do malej dedinky ležiacej uprostred polí, lesov a lúk, do dedinky Vyšný Slavkov. Pri dlhých prechádzkach lesom, pozorovaním okolitej fauny a flóry, v tomto malebnom kraji na Spiši, mu spoločnosť robili ceruza a výkres, neskôr aj verný psík Laky. Takto vznikali prvé skice a rodila sa nesmierna láska k prírode. Prvý krát vystavoval v Kežmarku, roku 2001, kde si odniesol diplom. Po ďalšej výstave v Spišskom podhradí, sa prezentoval svojou tvorbou v mestečku Lipany, kde o ňom napísali ako o zručnom maliarovi s veľkou dávkou zmyslu pre realitu. Po presťahovaní do svojho terajšieho bydliska - do Giraltoviec, kde si našiel svoju životnú partnerku, mu aj tu splnili jeho prianie vystavovať a ukazovať tunajším ľudom krásy prírody jeho cítením a vnímaním. Tak nasledovala ďalšia, súťažná výstava neprofesionálnej tvorby, vo Svidníku, kde získal prvenstvo.